Betingelser og vilkår

ELECTROLUX’ ALMINDELIGE BETINGELSER FOR WEBSHOP

1. GENERELT

1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for bestilling af produkter fra Electrolux’ webshop til levering i Danmark. Der kan ikke bestilles produkter til levering uden for Danmark. For salg i andre lande henvises der til https://shop.aeg.com

Shop.Electrolux.dk drives på vegne af AB Electrolux ved Electrolux Home Products Denmark A/S. Electrolux Home Products Denmark A/S er registreret under virksomhedsnummer 55624712,

På adressen: Electrolux Home Products Denmark A/S, Strevelinsvej 38-40, 7000 Fredericia. Handelsadressen for internetsiden er Electrolux Home Products Denmark A/S, Strevelinsvej 38-40, 7000 Fredericia. Momsregistreringsnummer for Electrolux Home Products Denmark A/S er 55624712

1.2 De betingelser, som gælder for produkter, der udbydes til salg på dette website, er anført nedenfor. Ved at afkrydse feltet “Jeg har læst og accepteret” på bestillingsformularen og indsende bestillingen, accepterer og indvilliger du i at være underlagt betingelserne.


1.3 Electrolux forbeholder sig ret til at ændre betingelserne til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog ikke gælde for bestillinger, som er indsendt, før de ændrede betingelser er offentliggjort på websitet.


1.4 Med hensyn til betingelser vedrørende brug af websitet og fortrolighedsregler, henvises der til denne side.

1.5 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til betingelserne, meddelelser om fortrydelse, ophævelse, returnering eller refundering, kontakt venligst: Distriparts, c/o Electrolux, Strevelinsvej 38-40, 7000 Fredericia Email: distriparts.dkm@electrolux.dk

1.6 Vores levering af reservedele og tilbehør omfatter  leverancen og den efterfølgende bearbejdning (f.eks. spørgeskema vedr. kundetilfredshed med leverancen). Efter  leveringen vil vi og/eller vores service og samarbejdspartner kontakte ordregiveren pr. mail, e-mail, fax eller telefon med et spørgeskema. Den efterfølgende bearbejdning er en integreret del af vores levering for at sikre at vores leverance service opfylder alle relevante behov og for at gøre det muligt for os at igangsætte afhjælpende foranstaltninger, hvis og når vi skønner, at dette vil være passende, på baggrund af kundens feedback. Personlige data modtaget fra ordregiveren i forbindelse med ordre i web-shoppen vil blive behandlet i h t. det lokale lands beskyttelseslovgivning.

2. AFGIVELSE AF BESTILLING

2.1 En bestilling kan afgives online ved at udfylde bestillingsformularen på websitet.


2.2 Alle produkter leveres efter tilgængelighed. Vi kontakter dig hurtigst muligt pr. e-mail eller  telefon ,såfremt de bestilte produkter ikke er tilgængelige.


2.3 Vi tilstræber at opretholde en høj kvalitet af de billeder, som offentliggøres på websitet, men vær venligst opmærksom på, at det bestilte produkt kan afvige i farve/design fra det på websitet fremviste.


2.4 Hvis du har oplyst en gyldig e-mailadresse, underretter vi dig så hurtigt som muligt for at bekræfte din bestilling og for at bekræfte dine oplysninger. I denne forbindelse vil du modtage et unikt ordrenummer, som skal anvendes ved al kommunikation med Electrolux.

3. LEVERING

3.1 Det bestilte produkt leveres i originaldesign. Electrolux forbeholder sig ret til at foretage mindre tekniske ændringer, som ikke påvirker produktets funktionalitet.


3.2 Produkter, der er anført som “på lager”, og bestilt inden kl. 14.45 på hverdage, vil som udgangspunkt blive afsendt samme dag og blive leveret inden for 2 til 5 hverdage. Produkter anført som “ikke på lager” vil vi som udgangspunkt tilstræbe at levere inden for 21 hverdage. Såfremt produkterne ikke er tilgængelige inden for den anslåede leveringstid, vil du blive underrettet herom.


3.3 Hvis et produkt ikke er tilgængeligt i den bestilte mængde, underrettes du herom, og du kan herefter beslutte, om du ønsker at bestille en mindre mængde eller annullere bestillingen.


3.4 Electrolux kan efter eget skøn beslutte at foretage dellevering. Hvis dette sker, påløber der ingen ekstraomkostninger. Der bliver kun opkrævet betaling for én levering.


3.5 Hvis levering ikke er mulig inden for 30 dage, er du berettiget til at annullere bestillingen. Såfremt der er foretaget betaling, vil en sådan betaling blive tilbagebetalt af os inden for 30 dage.


Det er muligt at angive en virksomhedsadresse / arbejdspladsadresse som leveringsadresse. Bestillingen leveres derved til arbejdspladsadressen med fragtmand i tidsrummet kl. 08.00 til 16.00


4. PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER

4.1 Alle priser er opgivet i danske kroner. De priser, der er offentliggjort på websitet er inklusive moms, men eksklusive eventuelle skatter og afgifter samt leveringsomkostninger.


4.2 Skatter og afgifter samt leveringsomkostninger kan variere fra tid til anden. Disse omkostninger beregnes separat og fremgår af websitet, når du afgiver bestillingen. Den samlede pris, som er anført på bestillingsformularen, udgør det samlede skyldige beløb for de bestilte produkter. Leveringsomkostning, ved varekøb under kr. 400,- fremgår ved bestilling af ordren, hvor der kan vælges mellem 3 forskellige leveringsmåder. Ved varekøb over kr. 400,00 sendes fragtfrit.


4.3 Du accepterer at godtgøre Electrolux eventuelle ekstra forsendelses- og/eller ekspeditionsomkostning der er påløbet som følge af din undladelse af at modtage eller afhente leveringen i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser.

 

5. BETALING

5.1 Du kan betale for produkterne ved hjælp af de betalingsmetoder, som til enhver tid fremgår af websitet.


5.2 Electrolux sørger for sikker onlinebetaling ved hjælp af en ekstern leverandør, Adyen, og for at sikre, at du altid har det højeste sikkerhedsniveau, krypteres dine betalingsoplysninger automatisk, når du indtaster dem.


5.3 Når du betaler med kreditkort, skal du opgive dine kreditkortoplysninger, når du afgiver bestillingen.


Betalingsoplysninger/kreditkortoplysningerne skal stemme overens med dine adresseoplysningerne tilknyttet dit kreditkort. Betalingen trækkes ved ordrens afsendelse.


5.4 Vi fremsender ikke varer pr. efterkrav.


5.5 Leveringsomkostning for varekøb under kr. 400,- fremgår ved bestillingen, hvor der kan vælges mellem 3 forskellige leveringsmåder. Ved varekøb over kr. 400,00 sendes fragtfrit.

 

6. FORTRYDELSESRET, BESKADIGEDE OG/ELLER MANGELFULDE PRODUKTER

Fortrydelsesret

6.1 Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalens § 17

Fortrydelsesfristen er 14 dage: fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået varen eller den første levering er i hænde.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen udløber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen løber dog senest 3 måneder efter den dag, du har modtaget varen.

Hvis du f.eks. modtager produktet mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.
Hvordan fortryder du?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til os. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen som bevis for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.

Du kan frit returnere varen uden omkostninger indenfor 14 hverdage, du skal blot benytte den returlabel du har modtaget og udfylde returformularen, derefter aflevere pakken i en af de anviste Bring pakkeshop.

Klik her for at gå til retursiden : https://shop.aeg.dk/returns


Varen skal returneres til:

Electrolux Distriparts, c/o Electrolux Distriparts Danmark A/S Smedeland 22; 2600 Glostrup

• Du kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen. Hvorved varen går retur til refundering, dog refunderes leveringsomkostninger ikke.
 

6.2 Såfremt der er foretaget betaling, tilbagebetaler vi denne straks og senest inden for 14 dage fra vores modtagelse af det returnerede produkt.

Vi refunderer kun til det kreditkort som købet er foretaget på. 

6.3 Din ret til at fortryde bestillingen kan bringes i fare, såfremt du ikke har taget behørige skridt til at sikre, at du er i stand til at returnere produktet i væsentligt samme stand og mængde, som da du modtog det (inklusive originalemballage).
 

Dette gælder ikke, såfremt produktets stand er blevet forringet som følge af (a) de handlinger, der har været nødvendige for at kontrollere produktet, eller (b) omstændigheder, som ikke kan tilskrives dig. Under alle omstændigheder anbefaler vi til enhver tid, at du tager behørige og rimelige skridt til at opretholde produktets stand og at du sørger for, at produktet returneres sikkert til os.


Beskadigede eller mangelfulde produkter:

• Udover retten til at fortryde bestillingen har du også visse beføjelser, såfremt produktet er beskadiget eller mangelfuldt. I så fald bedes du venligst kontakte os og følge nedenstående fremgangsmåde.


6.4 Reklamationer vedrørende mangler ved produktet skal meddeles inden for rimelig tid efter at du har opdaget manglen. Vi anbefaler, at du sender din reklamation skriftligt til Electrolux på den adresse eller e-mail, der er anført under i punkt 1.5.


6.5 Såfremt reklamationen er berettiget, kan du i henhold til bestemmelserne i købeloven anmode om (a) afhjælpning af manglen, eller (b) levering af en erstatningsvare.


6.6 Såfremt vi ikke kan afhjælpe manglen ved produktet eller levere en erstatningsvare eller såfremt sådan omlevering ikke lykkes, kan du efter eget valg vælge at annullere bestillingen eller anmode om prisnedslag.

7. INSTALLATION OG ANVENDELSE

7.1 Reservedele, tilbehør og forbrugsvarer, som du har købt i denne webshop, skal til enhver tid installeres og anvendes i overensstemmelse med den bruger- og installationsmanual, der gælder for det apparat, som du agter at installere og anvende reservedelene/tilbehøret/forbrugsvarerne i. Vi opfordrer dig til at besøge vores website https://www.aeg.dk/support/user-manuals/ for at få fat i den relevante bruger- og installationsmanual.

7.2 Reservedele og tilbehør er alene beregnet til installation og anvendelse i kombination med AEG-produkter, medmindre AEG udtrykkeligt skriftligt har angivet andet.

7.3 Du er ansvarlig for korrekt installation og anvendelse af de produkter, som du har købt i denne webshop. Vær venligst opmærksom på, at nogle produkter kræver installation af en autoriseret, uddannet og professionel fagmand for at forhindre risiko for konstruktionsmæssig beskadigelse og/eller fysisk skade.

Dette er specielt vigtigt for korrekt installation, anvendelse og vedligeholdelse af gaskomponenter, elektriske komponenter, installationsdele og vandkomponenter. For korrekt vejledning bør du altid læse alle instruktioner på emballagen til det produkt, som du har bestilt og/eller den relevante bruger- og installationsmanual.

Montering af delen er for egen risiko i tvivlstilfælde om montering, anbefales det at kontakte AEG Service, der mod regning vil montere delen.

7.4 AEG påtager sig ikke noget ansvar for krav fremsat som følge af (a) ikke-tilsigtet anvendelse eller håndtering af produktet, (b) anvendelse og installation i kombination med apparater, som produktet ikke var beregnet til, eller (c) ukorrekt installation. Bemærk venligst, at anvendelse eller installation, der ikke foretages på behørig vis, kan medføre risiko for dig.

 

8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Vi henviser til brugermanualen for alle specifikke oplysninger om vedligeholdelse af det Electrolux-apparat, som du har bestilt reservedel eller tilbehør til. Derudover kan du kontakte et af Electrolux’ servicecentre direkte, som anført på vores website på www.electrolux.dk

9. FORCE MAJEURE

Electrolux er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelse i udførelse af ordren, hvis og i det omfang sådan fejl eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes omstændigheder, som er uden for Electrolux’ rimelige kontrol og ikke kunne være undgået ved at tage rimelige forholdsregler.


10. GÆLDENDE LOV

 Disse betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark.

Brugerkonti

Der kan muligvis kræves af dig, at du opretter en konto for at kunne få adgang til visse afgrænsede dele af sitet. I sådanne tilfælde skal du foretage registreringsprocessen ved at give os fuldstændige og præcise oplysninger, som anført i den gældende registreringsformular. Det vil også kræves af dig, at du vælger et password. Du er eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af dit password og din konto. Ydermere er du eneansvarlig for enhver aktivitet, som måtte forekomme på den nævnte konto. Du accepterer straks at underrette Electrolux om enhver uautoriseret brug af din konto og om enhver anden misligholdelse af sikkerheden. Electrolux kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, som du måtte lide som resultat af andres anvendelse af dit password eller din konto.